KNNTL - SỐ 307 - Ông Dương Văn Dũng - 02/08/2017

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Em Phạm Thị Huyền ở xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Ông Dương Văn Dũng ở xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi như sau: