KNNTL - SỐ 309 - Anh Võ Minh Tấn - 16/08/2017

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Em Phạm Thị Mỹ Dung ở xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Anh Võ Minh Tấn ở xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi như sau: