KNNTL - SỐ 310 - Bà Phạm Thị Cúc - 23/08/2017

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Võ Minh Tấn ở xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Bà Phạm Thị Cúc ở xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi như sau: