KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp bà Huỳnh Thị Luận ở xã Hành Minh, huyện Nghĩa...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Ông Trần Huỳnh ở xã Nghĩa Trung, huyện Tư...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Chị Lê Thị Bích Thúy ở xã Đức Nhuận, huyện Mộ...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp bà Trần Thị Kim Liên ở xã Nghĩa Hà, TP Quảng...

Trang