KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp  bà Nguyễn Thị Xí ở xã Nghĩa Trung, huyện Tư...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp chị Tạ Thị Thắm ở xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Em Lê Quang Thành ở xã Hành Tín Đông, huyện...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Bà Trương Thị Lý ở xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi...

Trang