KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp bà Nguyễn Thị Hải ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp chị Đường Thị Cúc ở xã Phổ An, huyện Đức Phổ,...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp chị Lê Thị Hiền ở phường Nghĩa Lộ, TP Quảng...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp bà Nguyễn Thị Thu ở xã Bình Long, huyện Bình...

Trang