Ở thôn Dương Quang, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, gia đình ông Lê Mỹ Thông đang lâm vào cảnh khó...

Chiều ngày 08/01/2013, thay mặt Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ông Lê Văn Sáu – Phó Chủ...

Chương trình “Kết nối những tấm lòng” do VinaSoy phối hợp cùng Đài PTTH Quảng Ngãi và UBMTTQVN tỉnh...

Trang