KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Bà Đinh Thị Ngọc Ngan ở phường Nghĩa Chánh, TP...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Cụ Lê Thiện ở xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh,...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Nguyễn Thơ ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Phạm Văn Lên ở xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh...

Trang