Nguyên liệu đậu nành hạt
Làm sạch / Phân loại
Nghiền
Trích ly
Khử hoạt tính Enzyme
Dịch đậu nành
Nước
Đường
Phụ gia
Hương
Hòa trộn
Đồng hóa
Tiệt trùng(UHT)
Trữ lạnh
Đóng gói vô trùng
Dán ống hút
Đóng thùng
Lưu kho
Phân phối