Vượt Lên Chính Mình ngày 14/10/2017 tại xã Thanh An, H.Thanh Chương, Nghệ An.
Vượt Lên Chính Mình ngày 07/10/2017 tại xã Tân Lập, H.Đầm Hà, Quảng Ninh.
Vượt Lên Chính Mình ngày 30/09/2017 tại xã Lâm Giang, H.Văn Yên, Yên Bái.
Vượt Lên Chính Mình ngày 23/09/2017 tại xã Liêm Chung, TP. Phủ Lý, Hà Nam.

Trang