Vượt Lên Chính Mình ngày 16/09/2017 tại xã Thanh Yên, H. Thanh Chương, Nghệ An.
Vượt Lên Chính Mình ngày 09/09/2017 tại P. Hương Văn, TX Hương Trà, Thừa Thiên Huế.
Vượt Lên Chính Mình ngày 02/09/2017 tại xã Đô Men, H.Đam Rông, Lâm Đồng.
Vượt Lên Chính Mình ngày 26/08/2017 tại xã Mỹ Hiệp, H.Phù Mỹ, Bình Định.

Trang