Vượt Lên Chính Mình ngày 25/3/2017 tại Xã Vĩnh Phú Đông, H.Phước Long, Bạc Liêu.
Vượt Lên Chính Mình ngày 18/3/2017 tại Xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.
Vượt Lên Chính Mình ngày 11/3/2017 tại Xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.
Vượt Lên Chính Mình ngày 4/3/2017 tại Xã Khánh Bình Tây, H.Trần Văn Thời, Cà Mau.

Trang