KNNTL - SỐ 326 - Chị Đường Thị Cúc - 13/12/2017

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp chị Lê Thị Hiền ở phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp chị Đường Thị Cúc ở xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi như sau: