KNNTL - SỐ 327 - Bà Nguyễn Thị Hải - 20/12/2017

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp chị Đường Thị Cúc ở xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp ông Trần Thưởng ở xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi như sau: