KNNTL - SỐ 328 - Ông Trần Thưởng - 27/12/2017

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp bà Nguyễn Thị Hải ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp ông Trần Thưởng ở xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi như sau: