KNNTL - SỐ 329 - Chị Nguyễn Thị Sa - 03/01/2018

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp ông Trần Thưởng ở xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp chị Nguyễn Thị Sa ở xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi như sau: