KNNTL - SỐ 334 - Bà Nguyễn Thị Quáng - 07/02/2018

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp  Chị Dương Thị Huynh ở xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Bà Nguyễn Thị Quáng ở xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi như sau: