KNNTL - SỐ 336 - Anh Nguyễn Văn Hòa - 28/02/2018

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Bà Nguyễn Thị Tự ở xã Bình Long, huyện Bình Sơn và anh  Nguyễn Thịnh ở xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Anh Nguyễn Văn Hòa ở TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi như sau: