KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Chế Văn Minh ở xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp chị Đinh Thị Tình ở xã Bình An, huyện Bình Sơn...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp  Bà Nguyễn Thị Học ở xã Tịnh Bình, huyện Sơn...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Bà Phạm Thị Cúc ở xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi,...

Trang