Hôm nay chúng ta cùng chia sẻ với hoàn cảnh gia đình ông Trần Qui, ở thôn Hòa Vinh, xã Hành Phước...

  Hoàn cảnh khó khăn của kết nối những tấm lòng tuần này, là gia đình anh Nguyễn Văn Mai, ở tổ dân...

  Kết nối những tấm lòng tuần này là hoàn cảnh của vợ chồng anh Bùi Tấn Linh và chị Nguyễn Thị Kim...

  Hôm nay, kết nối những tấm lòng xin được kể câu chuyện của chị Nguyễn Thị Tuyết, ở thôn Thanh Trà...

Trang