Hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Thịnh, ở tổ dân phố 3, thị trấn Mộ Đức. Suốt 13 năm nuôi chồng bị...

  Kết nối những tấm lòng đợt này là hoàn cảnh gia đình bà Lê Thị Chiểu, ở xã Bình Trung, huyện Bình...

  Hôm nay là một hoàn cảnh của bà Trần Thị Chín, ở thôn Mỹ Hưng, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành....

Kết nối những tấm lòng hôm nay, chúng tôi xin kể về  2 hoàn cảnh ở xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh. Đầu...

Trang