KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Đoàn Duy Linh ở xã Bình Chánh, huyện Bình...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Chị Võ Thị Bích Huy ở xã Nghĩa Phương, huyện...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Chị Tiêu Thị Cẩm Đông ở xã Hành Nhân, huyện...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Lê Đức Ái ở xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh...

Trang