Nhờ nguồn đạm dồi dào và nhiều vi chất thiết yếu, đậu nành được hơn 13 nước khuyến nghị đưa vào...

Công ty Sữa đậu nành Việt Nam - Vinasoy vừa chính thức khánh thành giai đoạn 2 Nhà máy sữa đậu nành...

Bắc Ninh – Ngày 25/8/2015, Công ty Sữa đậu nành Việt Nam – Vinasoy – đơn vị dẫn đầu ngành hàng sữa...

“Tiến bước cùng xu hướng dinh dưỡng lành” Bắc Ninh – Ngày 25/8/2015, Công ty Sữa đậu nành Việt...

Trang