Vượt Lên Chính Mình ngày 08/4/2017 tại Xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, Bình Phước.
Vượt Lên Chính Mình ngày 25/3/2017 tại Xã Vĩnh Phú Đông, H.Phước Long, Bạc Liêu.
Vượt Lên Chính Mình ngày 18/3/2017 tại Xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.
Vượt Lên Chính Mình ngày 11/3/2017 tại Xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

Trang