Vượt Lên Chính Mình ngày 28/1/2017 tại Xã Đại Điền, H.Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre.
Vượt Lên Chính Mình ngày 21/1/2017 tại xã Đốc Binh Kiêu, H.Tháp Mười, Đồng Tháp.
Vượt Lên Chính Mình ngày 2/12/2016 tại xã Nghĩa Bình, Tân Kỳ, Nghệ An.
Vượt Lên Chính Mình ngày 25/11/2016 tại xã Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Nam Định.

Trang