Vượt Lên Chính Mình ngày 06/05/2017 tại Xã Hảo Đước, H.Châu Thành, Tây Ninh.
Vượt Lên Chính Mình ngày 29/4/2017 tại xã Ea trang, huyện M'đrăk, tỉnh ĐăkLăk.
Vượt Lên Chính Mình ngày 22/4/2017 tại xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, Bình Phước.
Vượt Lên Chính Mình ngày 15/4/2017 tại Xã Suối Đá, H. Dương Minh Châu, Tây Ninh.

Trang