KNNTL - SỐ 308 - Em Phạm Thị Mỹ Dung - 09/08/2017

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Ông Dương Văn Dũng ở xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Em Phạm Thị Mỹ Dung ở xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi như sau: