Vượt Lên Chính Minh ngày 23/12/2017 tại thị trấn Thới Bình, H.Thới Bình, Cà Mau. 
Vượt Lên Chính Mình ngày 16/12/2017 tại xã Lý Nhơn, H.Cần Giờ, TP.HCM.
Vượt Lên Chính Mình ngày 9/12/2017 tại xã Vĩnh Quới, TX.Ngã Năm, Sóc Trăng.
Vượt Lên Chính Mình ngày 2/12/2017 tại xã Tân Lộc Đông, H.Thới Bình, Cà Mau.

Trang