Vượt Lên Chính Mình ngày 29/4/2017 tại xã Ea trang, huyện M'đrăk, tỉnh ĐăkLăk.
Vượt Lên Chính Mình ngày 22/4/2017 tại xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, Bình Phước.
Vượt Lên Chính Mình ngày 15/4/2017 tại Xã Suối Đá, H. Dương Minh Châu, Tây Ninh.
Vượt Lên Chính Mình ngày 08/4/2017 tại Xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, Bình Phước.

Trang