KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Hồ Minh Lâm ở xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức,...

Hàng năm, vào dịp Tết thiếu nhi 1.6, Vinasoy đều triển khai nhiều hoạt động thiết thực dành cho trẻ...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Bà Nguyễn Thị Vương ở xã Nghĩa Lâm, huyện Tư...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Chị Huỳnh Thị Kiền ở xã Bình Trung, huyện Bình...

Trang