KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Bà Nguyễn Thị Quáng ở xã Đức Thắng, huyện Mộ...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp  Chị Dương Thị Huynh ở xã Bình Minh, huyện...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp  Anh Huỳnh Tấn Phòng ở xã Hành Thuận, huyện...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Nguyễn Phương Hùng ở xã Tịnh Hiệp, huyện...

Trang