KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp bà Lê Thị Nhung ở xã Bình Thạnh, huyện Bình...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp em Phan Bảo Hân ở xã Long Mai, huyện Minh Long...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Đoàn Duy Linh ở xã Bình Chánh, huyện Bình...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Chị Võ Thị Bích Huy ở xã Nghĩa Phương, huyện...

Trang